'Violència estàtica', exposició de fotografies al Bar Campus al voltant de les violències de gènere

L'assemblea feminista revolucionària L'Hora Violeta de Reus promou l'exposició "Violència estàtica" amb la voluntat de divulgar, de manera artística, els diferents tipus de violència envers les dones que es practica a la societat actual.

Algunes d'aquestes violències es manifesten de manera subtil com, per exemple, la publicitat -una arma sexista que marca estereotips inassumibles i denigrants-. Altres, com les violacions i els assassinats, es situen a l'esfera social més visible i mediatitzada. Entre l'aparent abisme que sembla haver-hi entre aquestes dues formes de violència, s'hi troben altres tipus d'agressions invisibilitzades, però no per això amb menys efectes sobre l'activitat diària de les dones: humor i llenguatge sexista, negació del plaer, dobles i triples jornades laborals, feminització de la pobresa, manca de paritat a nivell laboral, xantatge emocional, menyspreus, humiliacions i mercantilització del nostre cos.

La violència estàtica, el títol que dona nom a aquesta exposició, respon a un doble argument. D'una banda, s'empara en els elements del mobiliari urbà dels que s'ha servir el projecte: les figures escultòriques que, tot i reproduir moviment, es troben fixes, inalterables. D'altra banda, perquè les violències cap a les dones semblen també invariables amb el pas del temps i la societat continua perpetuant els rols de gènere.

La pressió estètica, la criminalització de l'orientació sexual, la relegació de la dona a una mera funció reproductiva o la desvalorització de l'opinió, són alguns dels exemples que es recullen a "Violència estàtica". En resum, una mostra de confinament de la dona al paper de no-individu.

Aquesta exposició no hagués estat possible sense la col·laboració i el treball de la fotògrafa reusenca Ariadna Brunet Pinós.

L'Hora Violeta, Reus.
https://www.facebook.com/lhoravioleta.reus

xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"