Entrevista a Gerard Nogués Balsells sobre l'Ateneu Cooperatiu del Camp

"És el primer cop que es crea un dispositiu de promoció econòmica al territori amb un pes tan important de la pròpia gent que fa temps que hem apostat pel cooperativisme i l'economia social".

Gerard Nogués Balsells és llicenciat en ciències polítiques i de l'administració, ha desenvolupat la seva carrera professional com a tècnic de projectes en ajuntaments com el de Valls o el de Cambrils i en fundacions com la Fundació Pere Tarrés i l'Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica. Com a especialista en dinamització comunitària ha gestionat projectes en xarxa en l'àmbit de l'educació, la immigració, els joves i els productors de proximitat. La seva experiència professional i associativa l'ha portat a integrar-se en l'equip tècnic de l'Ateneu Cooperatiu del Camp.

- Què és un ateneu cooperatiu. El perquè i per a què d’aquest nou projecte al vostre territori

Els ateneus cooperatius neixen com un nou servei d’impuls al cooperativisme i l’economia social, aquest cop des del propi territori i amb el protagonisme d’aquelles iniciatives d’economia social que ja existeixen a cada comarca. És el primer cop que es crea un dispositiu de promoció econòmica al territori amb un pes tan important de la pròpia gent que fa temps que hem apostat pel cooperativisme i l'economia social.

Per tant, els ateneus cooperatius no només són un servei per a noves iniciatives, són també una xarxa d’activitat econòmica que cal potenciar i un espai de reflexió col·lectiva que ens ha de fer créixer.

En un moment econòmicament molt dur i complex, estan apareixent cada cop més iniciatives d’economia social i cooperativa, que demostren que hi ha una alternativa col·lectiva i col·laborativa per generar activitat econòmica i ocupació. Els ateneus cooperatius sorgim per acompanyar aquesta onada i per facilitar el màxim d’instruments possibles a aquestes iniciatives. Hem d’aconseguir la continuïtat i creixement d’una xarxa d’economia social i solidària a cada territori.

Al Camp de Tarragona és imprescindible un servei d’aquestes característiques, hi ha molt poc teixit cooperatiu més enllà del cooperativisme agrari clàssic, però a la vegada hi ha la urgència de generar una economia arrelada al territori capaç de crear ocupació digne i estable. El Camp és, avui per avui, una regió econòmica al servei del turisme massiu, la indústria pesada multinacional, la logística i l’exportació agrícola. Tenim probablement l’economia més extractiva de recursos i que genera una ocupació més temporal i precària.

A l’ateneu cooperatiu del Camp, ens hi hem d’aplegar totes les que treballem per una alternativa econòmica a les nostres comarques, naixem per visibilitzar que ja hi ha una alternativa cooperativa i social en funcionament i que aquesta xarxa es pot estendre molt més.

- Quines experiències o recursos d’interès podem trobar en l’ateneu cooperatiu?

L’ateneu cooperatiu del Camp s’ha constituït a través de l’acord de 19 entitats de 4 comarques diferents. Som una xarxa diversa que volem posar en comú l’experiència d’iniciatives que estan funcionant, som cooperatives de treball, empreses del tercer sector, cooperatives agrícoles innovadores, associacions de promoció del territori, cooperatives de consum, fundacions d’inserció laboral i administracions locals compromeses. Totes elles amb vocació de compartir coneixements i propostes.

Per tant, l’ateneu cooperatiu del Camp, tal com també ho fan els altres ateneus cooperatius arreu del territori català, ofereix serveis concrets però també l’experiència d’una xarxa al territori. En el nostre cas, i gràcies això hem pogut desplegar Punts d’Atenció i Informació al Baix Camp, la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Priorat, i disposar també d’un Servei d’Assessorament Especialitzat que ha de permetre fer l’acompanyament de totes les iniciatives que atenguem. Però segurament el més important és que hem generat un equip tècnic que ha de dinamitzar aquesta xarxa, articulant projectes compartits, fomentant la intercooperació de totes les iniciatives socials i cooperatives existents i facilitant les eines que necessita el cooperativisme del segle XXI al Camp.

Ens hem marcat un pla de treball que es basa en visualitzar l’economia social i cooperativa com a opció sòlida i viable, fer arribar la informació a amplis sectors de la població, oferir formació útil i àgil i acompanyar tant com puguem les iniciatives que s'adrecin a l’ateneu.

- A quines persones els pot ser d’utilitat aquest nou espai. S’adreça exclusivament al cooperativisme?

Els ateneus cooperatius s’adrecen a tothom que estigui vinculat a l’economia social i cooperativa i a tothom que cregui que aquesta pot ser la seva opció de futur. Tan de bo no només el cooperativisme ens vegi com el seu nou recurs, l’economia social i solidària és molt més extensa i ens dirigim al seu conjunt. És fonamental que arribem a les associacions i fundacions que estan generant activitat econòmica i ocupació, sovint són les que primer detecten les necessitats de la gent i les hem d’ajudar a transformar aquestes necessitats en activitats de l’economia social i solidària. Les iniciatives del Tercer Sector que treballen amb la inserció laboral de persones vulnerables són també una gran aliança a teixir des dels ateneus cooperatius, són importants centres d’ocupació digne que requereixen d’una xarxa de col·laboració com la que els pot oferir un ateneu cooperatiu. Fins i tot les empreses ordinàries han de poder trobar en nosaltres una alternativa a les dificultats de continuïtat que potser tenen.

Però sobretot, els ateneus han de ser útils per tothom, per qualsevol persona que té una idea d’autoocupació, per qualsevol col·lectiu que té un projecte econòmic de futur, per les persones que s’estan formant per accedir al mercat laboral i no troben com fer-ho. El cooperativisme i la resta de fórmules de l’economia social han de ser vistes com una opció igual de possible com avui en dia ho són les SL o el treball autònom. Qualsevol persona o col·lectiu que tingui una idea d’activitat econòmica hauria de dirigir-se a un ateneu cooperatiu i valorar si el cooperativisme i l’economia social són el seu camí.

- Què recomanaríeu per conèixer millor les iniciatives que s’impulsen des de l’ateneu?

Que es posin en contacte amb nosaltres! El repte és establir una comunicació fluïda amb la gent del Camp de Tarragona, ens han de conèixer i hi hem d’entrar en contacte. Segurament tothom coneix els punts de promoció econòmica que tenen els ajuntaments i consell comarcals i en rep informació. L’Ateneu Cooperatiu del Camp ha d’aconseguir el mateix: que es conegui el recurs i que es rebi informació útil periòdicament.

La millor manera és que ens vinguin a veure un dia, el tracte humà i directe de tu a tu és encara el millor canal de comunicació, per això aquest ateneu s’ha concebut com un dispositiu de proximitat amb 4 punts d’atenció distribuïts per tot el territori.

Però és evident que perquè la gent vingui físicament a l’ateneu, primer ha d’haver sentit a parlar de nosaltres. Hem creat un servei de comunicació propi precisament per aconseguir-ho, que a part de posicionar la nostra web i ser presents a les xarxes socials, pugui interactuar amb els mitjans de comunicació del Camp.

Per altra banda, l’Ateneu Cooperatiu del Camp té una avantatge important, som 19 entitats disposades a promocionar i donar a conèixer el nostre ateneu cooperatiu, per tant, el desplegament comunicatiu que podem fer 19 entitats coordinades ha de fer-nos arribar a tots els racons del Camp.

- I que recomanaríeu a les persones que es plantegen iniciar un projecte col·lectiu?

Que s’adrecin a l’Ateneu Cooperatiu del Camp, o a qualsevol dels altres ateneus cooperatius constituïts a Catalunya, per tenir totes les eines disponibles i la motivació extra de formar part d’una xarxa. Actuar col·lectivament sempre és més complex que fer-ho individualment, però és més segur. Des de l’ateneu reduïm la complexitat informant, formant i acompanyant.

http://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Entrevista-a-Gerard-Nogues-Balsells


>>> Mireu també:

Mas Carandell acull la constitució de l’Ateneu Cooperatiu del Camp
http://reusdigital.cat/noticies/reus/mas-carandell-acull-la-constitucio-de-lateneu-cooperatiu-del-camp
xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"