REMAHLIK, SCCL us informa que l’accés i ús de la nostra pàgina web és subjecte a les presents condicions d’ús, i us recomanem que llegiu atentament les presents condicions d’ús, ja que el fet d’accedir i utilitzar aquestes pàgines n’implica la seva acceptació.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web amb conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions que posem en el seu coneixement, així com la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic 😉 Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico de l’Estat espanyol (en endavant LSSICE).

El lloc web que vostè visita és propietat de REMAHLIK, SCCL, amb identificació fiscal F-55646715, amb domicili a Reus, carrer Sant Llorenç 11, baix, 43201 Reus.

L’adreça de correu electrònic per a contacte sobre temes legals relacionats amb aquest web és reggus@campusreus.org.

REMAHLIK, SCCL pot rebre o enviar informació via correu electrònic des del servidor amb domini campusreus.org, per la qual cosa posem en el seu coneixement que els serveis de la societat de la informació no poden atemptar contra els següents principis: l’ordre públic, la seguretat, la salut pública i la defensa estatal; protecció dels consumidors, respecte a la dignitat de la persona i no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social; protecció a la joventut i a la infància.

REMAHLIK, SCCL accepta per imperatiu legal alguns d’aquests principis i està completament d’acord amb tota la resta, i en compliment de l’esmentada llei estem obligats a col·laborar amb els òrgans competents de l’Estat que ordenin que s’aturi el servei.

De la mateixa manera, l’informem que l’spamming, o tramesa de correu no sol·licitat de manera massiva és prohibit en l’esmentada llei i que a REMAHLIK, SCCL seguim una política de ‘ permission marketing ‘, per la qual cosa sol·licitem el seu consentiment respecte a les Comunicacions Comercials per via electrònica que puguem enviar-li.

Posem en el seu coneixement, de conformitat amb allò que estableix la LSSICE en els seus articles 20 i 21, que les dades que vostè ens faciliti les utilitzarem per a enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès, acció per a la qual entenem que ens dóna el seu consentiment, comunicacions que farà REMAHLIK, SCCL directament sense perjudici del dret que vostè té de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-se per escrit a l’adreça més amunt indicada i/o utilitzant els sistemes d’alta i baixa automàtica de registres de la nostra base de dades de subscriptors de rebuda d’informació tècnica i/o comercial.

Propietat intel·lectual

El logotip i els textos, informació i continguts, que es recullen al web https://www.campusreus.org son propietat intel·lectual de REMAHLIK, SCCL i no se’n permet la reproducció total o parcial d’aquest web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació, transformació o descompil·lació, sense el permís previ i per escrit de REMAHLIK, SCCL o dels seus legítims propietaris.

L’usuari, únicament i exclussiva pot utilitzar el material que apareixi en aquest web per al seu ús personal i privat, i queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per REMAHLIK, SCCL.

Protecció de dades personals

Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contractació/contacte del web de REMAHLIK, SCCL seran objecte de tractament manual i/o automàtic, s’incorporaran als corresponents fitxers la titularitat dels quals correspon a REMAHLIK, SCCL i alguns d’ells romandran al servidor. La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en cada cas s’estableixi amb REMAHLIK, SCCL, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.